Hitta hit!

Norrifrån

Kör Riksväg 160 över Skåpesundsbron och
tag vänster direkt efter busshållplatsen Skåpesund, Följ den asfalterade vägen som går parallellt med väg 160 till skyltar enkelriktat , sväng vänster vid brevlådorna till adress Skåpesund Trankoket 20.

Söderifrån

Kör riksväg 160 mot Orust.
Efter avfarten mot Mjörn i backe mot Skåpesund, tag höger direkt innan busshållsplats Röd Norra. (Busshållplatsen ligger dolt efter en kurva så kör sakta) Kör endast 50 meter direkt därefter tag höger till adress Skåpesund Trankoket 20.

Telefon 0709-433029